Stawy kąpielowe - projekty

Aby rozpocząć projektowanie niezbędne jest przygotowanie materiałów wyjściowych, tj.: zeskalowane podkłady geodezyjne, plany wysokościowe, plany budynków, zdjęcia, analiza wody, informacje dotyczące zalegania wód gruntowych i rodzaju gleb. Analiza wody, wykonana przy pomocy specjalistycznych programów,umożliwi wykonanie obliczeń, których wynik istotny jest dla określenia sposobu uzdatniania wody, wymiarowania i rodzaju stref regeneracyjnych oraz doboru mediów filtracyjnych i roślin. To ważne informacje, które pozwolą ocenić stopień komplikacji projektu, co ma istotny wpływ na koszty. Posiadając te informacje można przygotować projekty koncepcyjne z uwzględnieniem rożnych wariantów.

Gdy zostanie wybrany wariant realizacyjny, powstaje projekt wykonawczy, w którego skład wchodzą: projekty obmiarowe, umożliwiające wytyczenie obiektu, projekt techniczny, budowlany, przekroje, projekty detali oraz nasadzeń, listy niezbędnych materiałów i jeśli istnieje potrzeba dokonania przetargu na realizacje - odpowiednie kosztorysy. Projekt uzupełniają zwykle wizualizacje wykonywane zależnie od potrzeb, jako odręczne szkice, bądź wizualizacje komputerowe, zarówno dwu- jak i trójwymiarowe. W praktyce sprawdzają się metody łączące zalety technologii dygitalnych z tradycyjnymi technologiami malarskimi tj. akwarela, pastel, itp.

W przypadku założeń projektowanych w skomplikowanych warunkach terenowych, warto tworzyć modele przestrzenne, ułatwiające zarówno komunikację z inwestorem jak i prace przy realizacji obiektu.

Projekty

Projekty techniczne, detale, przekroje

Wizualizacje i modele

wszystkie prawa zastrzeżone przez marcin gąsiorowski