Stawy kąpielowe - dlaczego my?

Jestem architektem krajobrazu i dyplomowanym ekologiem ze specjalizacją w systemach akwatycznych , obydwa kierunki studiów ukończyłem na uniwersytecie w Essen. Jestem członkiem Izby Architektów Nadrenii-Wesfalii, Związku Architektów Krajobrazu (BDLA). Od 2005 roku działam aktywnie jako członek Niemieckiego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Naturalnych Wód Kąpielowych. W ciągu przeszło 20 lat swojej praktyki zaprojektowałem i zrealizowałem ponad 200 stawów kąpielowych na terenie Niemiec, Francji, Belgii, Egiptu, a także Polski oraz ponad 100 innych prywatnych oraz publicznych obiektów wodnych jak stawy retencyjne, rybne oraz ozdobne z zastosowaniem naturalnych sposobów filtracji (np. w Hamburgu o powierzchni 5000 m2 , Düsseldorf 1300m2).Zajmuję się również sanacją istniejących zbiorników (np. w Rosrath o powierzchni 3000 m2 i 1500 m2, Bonn 5000 m2). Wykonywałem inwentaryzacje m.in. strukturalną cieków wodnych w okolicach Duesseldorfu, w tym badania makrozoobentosu wraz z wytycznymi do renaturyzacji, inwentaryzację fitosocjologiczną tarasu zalewowego Renu czy koncepcję renaturyzacji wyrobisk żwiru w Angermund. Projektowałem ogrody na dachach np. 2500 m Charlottencenter w Halle, zazielenienia dachów ekstensywnych i bagiennych, założenia zieleni w osiedlach mieszkaniowych np. Park Pesch, OWS i Thumamah Park w Arabii Saudyjskiej, współpraca z BWP. Uczestniczyłem w wielu konkursach, nagrodzone prace to krajowa wystawa ogrodnicza w Paderborn, centrum sportowe w Kazimierzu z zespołem BBK, konkurs Muratora na dom ekologiczny z zespołem dr.Ludomira.Dudy czy dworzec i osiedle w Herdecke. Jako ekspert od projektów wodnych współpracuję z biurami projektowymi jak FSW, BWP, Windt, Pleneria, Zens &Partner, firmami jak Hesa-bau, re-natura, AquariusLMB, Gardenplanet, Dr.Wasa Umwelttechnik itd. Moi współpracownicy korzystają z profesjonalnego sprzętu, laboratorium, specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego zarówno projektowanie CAD jak i monitoring parametrów, optymalny dobór materiałów filtracyjnych i roślin oraz metod uzdatniania wody. Tworzymy przestrzenne objekty, w których poza kwestiami technicznymi, fundamentalną rolę odgrywają walory estetyczne, stąd wieloletnia, ścisła współpraca z artystą Jackiem Płazą, specjalistą w aranżacjach przestrzennych przedewszystkim formacjo skalnych. Przy okazji podkreślam że rozwój wiedzy branżowej to proces aktualnie bardzo dynamiczny, wymagający częstego udziału w specjalistycznych konferencjach, szkoleniach oraz lektury opracowań głównie niemieckojęzycznych. Są one w znacznej części przeznaczone i dostępne jedynie wąskiemu kręgowi odbiorców. Z Friedrichem Wissingiem, autorem fundamentalnego opracowania o czyszczeniu wód przy pomocy roślin „Wasserreingung mit Pflanzen”, współprojektowałem między innymi system uzdatniania wód pościekowych oczyszczalni miejskiej w Riyadh (Arabia Saudyjska). Współpracuję z firmą Polyplan – liderem w Niemczech w zakresie budowy kąpielisk publicznych i sanacji wód, jak i z rzeczoznawcami w dziedzinie stawów kąpielowych np. Carstenem Schmidtem i Jorgiem Baumhauerem (Renatur) , autorami profesjonalnego podręcznika o budowie stawów kąpielowych, na którego łamach znajduje się szereg moich projektów.Jestem autorem szeregu fachowych publikacji oraz referatów wygłaszanych podczas specjalistycznych konferencji i seminariów organizowanych w Niemczech oraz w Polsce.

 

Uważamy, że tak jak dobry projekt przestrzenny musi być optymalnie dopasowany do potrzeb, warunków lokalnych oraz „genius locci” miejsca, również woda, jako medium o bardzo zróżnicowanych parametrach, wymaga indywidualnego podejścia. System jej uzdatniania, komponenty techniczne i stosowany materiał filtracyjny muszą być ściśle dopasowane, tak aby prowadzić do zamierzonego efektu.

 

Pierwszy staw kąpielowy w Polsce zaprojektowałem w 1990 roku.

Wiele firm czerpie korzysta z naszych, zdjęć oraz projektów. Firmy współpracujące, jak: Re-natura, Gardenplanet, AquariusLMB, Hesa bau, mają na to moją pełną zgodę. W przypadku innych firm, gdy ich oferta oparta jest na informacjach czy zdjęciach z moich opracowań,można przypuszczać, że nie mogą przedstawić własnych osiągnięć.Wśród naszych klientów są również osoby, które same podjeły się budowy stawu lub zachęceni niską ceną zleciły ich zaprojektowanie i realizację firmom, którym jedynie zdawało się, że sobie poradzą. Gdy okazało się, że wybudowane obiekty nie działają właściwie i są z gruntu żle zaprojektowane, jedynym rozwiązaniem pozostawała kompletna przebudowa. W efekcie powodowało to, że stawały się one znacznie droższe od prawidłowo zaprojektowanych. Kosztowały przy okazji wiele nerwów, wydatków na ekspertyzy czy procesy sądowe. W większości krajów Europy istnieją od lat normy dotyczące jakości wody oraz zasad budowy stawów kąpielowych. Na ich podstawie można dochodzić swoich racji. W Polsce porównywalne normy nadal nie istnieją. Wybór projektanta dysponującego doświadczeniem oraz fachową wiedzą jest po prostu opłacalny.

Autor w trakcie dokonywania analizy.
wszystkie prawa zastrzeżone przez marcin gąsiorowski